Kennisbank
123-webhost > Kennisbank overzicht

Zoeken:


Ik krijg een 'serveridentiteit niet gecontroleerd'-melding op iPhone/iPad.

Antwoord

Krijgt u op iPhone of iPad een 'serveridentiteit niet gecontroleerd'-foutmelding? Dan wijst dat erop dat u SSL hebt ingesteld bij de eigenschappen van het emailadres in iPhone/iPad zonder gebruik te maken van de secure mailserver van uw hostingpakket. De ingevulde hostnaam komt dan niet overeen met de hostnaam uit het SSL-certificaat op onze mailserver. Voorheen kon dit worden omzeild door aan te geven dat u het servercertificaat vertrouwde, maar steeds vaker hebben mailprogramma's deze mogelijkheid niet meer en krijgt u een foutmelding zodra het SSL-certificaat op onze mailserver wordt hernieuwd (iedere 2 jaar en vanaf 2022 jaarlijks).

U dient er dus voor te zorgen dat in iPhone/iPad bij de eigenschappen van zowel de inkomende als de uitgaande mailserver bij 'Hostnaam' de secure mailserver van uw hostingpakket ingevuld staat en niet bijvoorbeeld mail.uwdomeinnaam.nl.

De correcte secure mailserver van uw hostingpakket kan u terugvinden door in het DirectAdmin-controlpanel van de domeinnaam bij 'Emailbeheer' te kiezen voor 'POP/IMAP email-accounts'.

Om de Hostnaam van uw emailadres aan te passen in iPhone/iPad:

1. Ga naar 'Instellingen'.
2. Kies 'Mail' en vervolgens 'Accounts'.
3. Kies het juiste mailaccount.
4. Kies voor 'Account'.
5. Wijzig bij 'Server inkomende post' de Hostnaam in de secure mailserver van uw hostingpakket.
6. Kies bij 'Server uitgaande post' voor SMTP.
7. Kies bij 'Hoofdserver' de ingevulde server (meestal mail.domeinnaam.nl of smtp.domeinnaam.nl).
8. Wijzig bij 'Server uitgaande post' de Hostnaam in de secure mailserver van uw hostingpakket.
9. Kies voor Gereed.
10. Kies voor '< Account'.
11. Kies voor Gereed.
12. Herstart de iPhone of iPad om de nieuwe instellingen effect te laten hebben.

Lukt het aanpassen van de hostnaam niet, dan is het veelal de beste oplossing om het emailadres van de iPhone/iPad te verwijderen en opnieuw aan te maken. U kan daarbij de handleiding op https://123-webhost.nl/kennisbank/index.php?article=200 volgen.

 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 201
Categorie: Email
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 2.5/5.0 (135)

 
« Ga terugAlgemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy Policy | Prijzen in euro en exclusief btw tenzij anders vermeld.