Kennisbank
123-webhost > Kennisbank overzicht

Zoeken:


Joomla geeft de foutmelding 'Your host needs to disable magic_quotes_gpc'.

Antwoord In Joomla 3.0.x kunt u onderstaande foutmelding krijgen tijdens de installatie of wanneer u tracht in te loggen in de backend:

Your host needs to disable magic_quotes_gpc to run this version of Joomla

U kunt magic_quotes_gpc uitzetten door onderstaande regel toe te voegen aan het .htaccess-bestand van uw Joomla-website:

php_flag magic_quotes_gpc off

Om tevens error reporting (fouten weergeven) en output buffering (gebufferde uitvoer) uit te schakelen voegt u ook onderstaande regels aan het .htaccess-bestand toe:

php_flag display_errors off
php_flag output_buffering off
 
Was dit artikel bruikbaar? ja / nee
Artikel details
Artikel ID: 122
Categorie: Scripts en CMS
Beoordeling (Stemmen): Artikel beoordeeld 4.1/5.0 (34)

 
« Ga terugAlgemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy Policy | Prijzen in euro en exclusief btw tenzij anders vermeld.